Ochrana osobných údajov

Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré majú v súvislosti s GDPR (Nariadením o ochrane osobných údajov) návštevník webu pre prehliadanie internetových stránok www.vegmania.sk a zákazník nakupujúci služby (ďalej uvádzaný ako kupujúci) prostredníctvom tejto webové prezentácie prevádzkovateľa

Pavla Ovesného
miesto podnikania Velká Kraš 142, PSČ 790 58, Česká republika
IČO: 732 91 544
identifikačné číslo: 87111403
e-mailový kontakt: info@vegmania.cz

Vyhlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy a zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Uvedené plním podľa článku 13 GDPR informačných povinností ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákonov o ochrane osobných údajov a GDPR.

Ukladanie cookies
Návštevník webu a kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies v jeho internetovom prehliadači. Cookies používam na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok z dôvodu vylepšovania služieb pre návštevníkov webu. Používanie cookies môžete zakázať priamo vo vašom prehliadači.

Zasielanie newslettera
Na zasielanie newslettera Vegmania.cz (ktorého súčasťou môžu byť obchodné oznámenia) návštevníci webu súhlasia dobrovoľne a svoje osobné údaje poskytujú elektronicky prostredníctvom formulára umiestneného na webovej prezentácii www.vegmania.cz. Na účely rozosielania newslettera zhromažďujem meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Kupujúcim bude newsletter rozosielaný na e-mail, získaný prostredníctvom objednávky služieb, iba na základe ich súhlasu. V oboch prípadoch môžu príjemcovia tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, umiestnenom na konci každého zaslaného newsletteru.

Ďalšie ustanovenia
Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, dataprotection.gov.sk/uoou/
Tieto dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou objednávok kurzov Vegánskeho varenia www.vegmania.sk